UNITERM серија 2 Топлински пумпи

ГРЕЕЊЕ – ЛАДЕЊЕ – ПОДГОТОВКА НА САНИТАРНА ТОПЛА ВОДА

Opis Uniterm 2

МОДЕЛИ

CH-HP8.0SINK2

Karakteristiki Uniterm 2 8

CH-HP10SINK2

Karakteristiki Uniterm 2 10

CH-HP12SINK2

Karakteristiki Uniterm 2 12.png

CH-HP14SINK2

Karakteristiki Uniterm 2 14.png

CH-HP16SINK2

Karakteristiki Uniterm 2 16

*вредностите во заградите се однесуваат на моделите со трофазно напојување

%d bloggers like this:
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close