За нас

Почетоците на МЕПРИНГ СЕРВИСИ датираат уште од 1993 година.
МЕПРИНГ СЕРВИСИ е инженеринг компанија ориентирана кон обезбедување на комплетни интегрирани решенија, кои ги обединуваат во една целина:
– системите за греење, ладење, климатизација
– системите за автоматско управување,
– енергетскиот дел за нив.

ОСНОВНИ ДЕЈНОСТИ:

 • Проектирање и изведба на системи за греење, ладење и климатизација
 • Проектирање и изведба на BMS системи за автоматско управување (Building Management Systems)
 • Дистрибуција и продажба на опрема
 • Сервисирање и одржување на системи за греење, ладење, климатизација и BMS
 • Паметни куќи
 • Далечински надзор и управување
 • Енергетски мониторинг
 • Енергетска ефикасност
 • Консултантски услуги

СЕРТИФИКАТИ, ЛИЦЕНЦИ И ОВЛАСТУВАЊА
Компанијата има воспоставено систем за управување со квалитет ISO9001 и систем за управување со околина ISO14001.
Исто така, поседува лиценци за изведба и проектирање на градби.
Постојано се вложува во обука и унапредување на вработените.
Мепринг сервиси располага со инженерски кадар од областа на машинство и електротехника, со овластувања за проектирање, изведба и надзор
Техничкиот кадар е обучен и сертифициран за ракување и сервисирање на ладилна опрема.

Мепринг сервиси е дистрибутер на производите на:
 • logo_ch – официјален ексклузивен дистрибутер – клима уреди со инвертерска технологија http://cooperandhunter.com/en/mk/
 • logo-hiref – официјален дистрибутер – професионална опрема за климатизација на дата центри и телекомуникациски центри.
 • download – опрема за автоматско управување, BMS (Building management systems), системи за заштеда на енергија- мониторинг на топлификациони станици.
 • logo – вентилоконвектори, ладилни агрегати-топлински пумпи, одвлажнувачи за базени, клима комори
 • download (1) – топлоизменувачи за: топлински станици, фреонски системи – испарувачи и кондензатори, соларни системи
%d bloggers like this:
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close